ROPARUN TEAM 23

RUNNING ROTTERDAM PILOTS

Wie Wij Zijn - Roparun 2016 - Sponsoren - Steun Ons - Facebook

www.runningrotterdampilots.nl e-mail: runningrotterdampilots@gmail.com


SPONSOREN

Ook dit jaar hebben wij weer een beroep kunnen doen op een groot aantal sponsoren om ons team te ondersteunen:

Loodswezen B.V. - Loodswezen Rotterdam- Rijnmond - Koninklijke Roeiers Vereniging Eendracht -  De Finanseurs - Stahlie Imagewear - Noordzee Helikopters Vlaanderen - Bowling De Walvis - Holee Maritime - Loodsensocieteit Rotterdam - Shell Nederland Raffinaderij - Surplus Zorg - ISTA Nederland B.V. - Vrijwilligerswinkel Rotterdam - Barkmeijer Shipyards - Veenman+

Wij bedanken onze sponsoren voor de steun!


STEUN ONS

De stichting Roparun kan niet zonder uw en onze steun. Steun het Team 23 direct, en uw donatie gaat in zijn geheel naar het goede doel. Via de donatie pagina op de site van de Stichting ROPARUN kunt u ons direct steunen. Vergeet niet om TEAM 23 aan te vinken als uw goede doel. Nartuurlijk kunt u uw donatie ook regelrecht aan ons overmaken, via rekening nummer  NL82ABNA 0544 6627 17 t.n.v. Running Rotterdam Pilots.

Uw bijdrage wordt zeer gewaardeerd!


Copyright 2014-2017 © Stichting Running Rotterdam Pilots

Alle rechten voorbehouden  - Fouten en wijzigingen voorbehouden. Update 09 mei 2017 14:51

9/5/17 14:51

WIE WIJ ZIJN

Team 23, is het Roparun team van het Loodswezen. De Stichting Running Rotterdam Pilots ondersteunt het werk van de Roparun, met als doel Leven toe te voegen aan de dagen, waar vaak geen dagen aan het leven kunnen worden toegevoegd. Het gaat hierbij met name om palliatieve zorg aan terminale patiënten.

Team 23 bestaat uit lopers, verzorgers, chauffeurs en fietsers die de Roparun, de jaarlijkse estafette marathon van Paijs en Hamburg naar Rotterdam. Deelnemers zijn registerloodsen, medewerkers en relaties van het loodswezen. Vóórdat we gaan lopen worden via acties, evenementen en sponsoracties gelden bijeen gebracht die door de stichting Running Rotterdam Pilots aan de Stichting Roparun worden overgemaakt. In 2015 EN 2016 hebben we ruim 14.000 euro bijeengebracht voor het goede doel.


ROPARUN 2016

Dit jaar was een bijzondere editie van de Roparun, deze werd voor de 25e keer georganiseerd. Het verslag van de roparun 2016 vanuit parijs is opgetekend door één van onze teamleden en vind je hier.


FOTO’S ROPARUN 2016

Foto’s Roparun 2015

Foto’s Roparun 2014

Verslag Roparun 2016

Inloggen Teamleden

Dit jaar bedanken wij de volgende sponsors: